Stöd för de Äldre i Karis och i Pojo/Karjaan ja Pohjan Ikäihmisten Tuki ry on perustettu keväällä 2004. Yhdistyksen kielet ovat ruotsi ja suomi. Maksavia jäseniä on 41. Toiminta-alueeseen kuuluvat Karjaa ja Pohja Raaseporin kunnassa.

Yhdistys haluaa tukea, kannustaa ja järjestää toimintaa ikäihmisille, jotka eivät pysty osallistumaan yleisiin virkistymispalveluihin. Erityisryhminä ovat muistisairaat ihmsiet ja heidän omaisensa.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus joka koostuu vuosittain vuosikokouksessa valittavasta puheenjohtajasta, kahdeksasta varsinaisesta jäsenestä ja heidän kahdeksasta henkilökohtaisesta varajäsenestä.

Yhdistyksemme tarkoituksena on toimia yhdistävänä lenkkinä karjaalaisten ja pohjalaisten ikäihmisten omaisille ja ystäville sekä käyttää puhevaltaa ikäihmisiä koskevissa asioissa.

Yhteistyötä teemme paikallisten yhdistyksien kanssa järjestämällä karjaalaisissa ja pohjalaisissa vanhainkodeissa erilaisia tilaisuuksia esim. ystävänpäivän- ja kesäjuhlat sekä vanhustenviikolla ja Alzheimerpäivänä. Tilaisuuksissa on aina elävää musiikkia ja yhteislaulua.

Järjestämme kesäisiä muistelumatkoja vanhainkodeissa, palvelutaloissa asuville ikäihmisille jotka eivät omin voimin pääse laitoksen ulkopuolelle.

Yhdistyksemme kustantaa ”kauneuspäivät” asumisyksiköissä, vanhainkodeissa tai päivätoiminnassa oleville ikäihmisille.

Olemme palkanneet tuntipalkkaisen kirjastonhoitajan, joka käy lukemassa Karjaalla ja Pohjassa  vanhainkodeissa asuville ikäihmisille.. Tämän lisäksi yhdistyksemme kaksi jäsentä käy kerran viikossa Pohjassa lukemassa sekä suomeksi että ruotsiksi dementiakodissa asuville ikäihmisille.

Tilaamme Muisti lehden Karjaan ja Pohjan dementiayksikköihin. Pohjalaiseen vanhainkotiin ja pohjalaiseen dementiayksikköön tilaamme yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa Pohjassa Västra Nyland-  ja Länsi-Uusimaa-lehdet. Tämän lisäksi Selko-lehden tilaamme sekä ruotsin että suomenkielisinä Meltolaan ja pohjalaiseen dementiayksikköön.

Järjestämme erilaisia tiedotustilaisuuksia eläkeläisyhdistyksille mm. suunhygieniasta ja erilaisista apuvälineistä.

Yhdistyksemme on Muistiliiton jäsen vuodesta 2005 ja mahdollisuuksien mukaan osallistumme kerran vuodessa heidän järjestämiin tilaisuuksiin.

Olemme aktiivisia Muistiluotsi-yhteistyössä ja Muistikahvila tapaamisissa sekä Karjaalla että Pohjassa.

Vuoden lopulla osallistumme joulumyyjäisiin Karjaalla ja Pohjassa. Myymme siellä yhdistyksen jäsenten leipomia leivonnaisia, kuivattuja sieniä ja käsitöitä.