Yhteystiedot

Stöd för de Äldre i Karis och Pojo/Karjaan ja Pohjan Ikäihmisten tuki ry yhdyshenkilö on yhdistyksen puheenjohtaja Suvi Seppänen  puh. 040 5623745 (sähköpostiosoite: suvi.seppanen@pp.inet.fi) sekä yhdistyksen sihteeri Anne-Maj Paldanius-Rehn (sähköpostiosoite:anne-maj.paldanius-rehn@folkhalsan.fi) puh. 050 3415216.