Stöd för de äldre i Karis och Pojo rf inledde sin verksamhet år 2004.Vi arbetar på både svenska och finska. Vårt verksamhetsområde är Karis och Pojo.

Målsättningen i föreningen är att med små medel göra vardagen gladare för de åldringar som bor hemma, på boende-enheter eller på enheter med effektiverade tjänster.

För personer med minnesstörningar ordnar vi handmassage, bingo, teaterföreställningar, musikstunder, högläsning och samvaro. Om möjligt går vi ut och promenerar tillsammans. 

Föreningen är medlem i Minnesförbundet och frivilliga deltar i minnescafeverksamheten som ordnas av Nylands Minneslots. Vi frivilliga har olika yrkesbakgrund varför vi lär av varandra. Frivilligarbetet gör vi i samarbete med andra föreningar.

Kom med i vårt glada gäng och ge av dig själv genom goda gärningar för åldringar i din närhet. Vi ser gärna nya medarbetare i vår krets.

Medlemsavgiften år 15€ per år.

Tag kontakt med ordföranden Suvi Seppänen, suviseppanen1@outlook.com, tel. 040 5623745 eller viceordförande Ritva Isaksson, ritva.falcon@gmail.com, tel. 0400 875197.