Stöd för de äldre i Karis och Pojo/Karjaan ja Pohjan Ikäihmisten tuki ry grundades på våren 2004. Föreningen är tvåspråkig och har för närvarande 41 medlemmar. Föreningens versamhetsområde omfattar de tidigare kommunerna Karis och Pojo.

Föreningens verksamhetside är stöda och ordna verksamhet för äldre som inte kan deltaga i annan rekreationsverksamhet. De minnessjuka och deras anhöriga utgör den specialgrupp som föreningen speciellt försöker nå.

Föreningens styrelse, som årligen utses vid årsmötet och består av ordförande och åtta medlemmar samt deras personliga suppleanter, leder verksamheten.

Vår förening vill verka som en sammanbindande länk för de äldre, deras anhöriga och vänner i Karis och Pojo. Föreningen har rätt att avge utlåtanden i frågor som rör de äldre.

I samarbete med andra föreningar på orten ordnar föreningen olika sammankomster i åldringshemmen och boende-enheterna i Karis och Pojo. Under året uppmärksammas vändagen, midsommar, de äldres vecka och alzheimerdagen. Till programmet hör varje gång levande musik och allsång.

Under sommaren ordnas minnesresor för innevånarna i åldringshemmen och boende-enheterna. Innevånarna har inte möjlighet att på egen hand röra sig utanför sin boendeplats.

“Skönhetsdagarna” i boende-enheterna, åldringshem och för deltagarna i dagverksamheten bekostas av föreningen.

VI avlönar en biblioteksanställd som läser högt för innevånarna i åldringshemmen i Karis och Pojo. Två av föreningens medlemmar går en gång i veckan i Lyckebo i Pojo och läser högt för innevånarna, den ena på svenska och den andra på finska.

I samarbete med övriga föreningar i Pojo prenumererar vi tidningarna Västra Nyland och Länsi-Uusimaa till åldringshemmet och demensenheten. Föreningen prenumerar dessutom Muisti-lehti och Selko/Lättläst till demensavdelningarna på Mjölbollsta och i Pojo. (Lyckebo)

Vid Pensionärsföreningarnas sammankomster har vi informerat om munhygien och om olika hjälmedel som kan erhållas av staden.

Föreningen är medlem i Muistiliito sedan år 2005 och deltar, om möjligt en gång i året  i sammankomster som förbundet ordnar.

Styrelsens medlemmar samarbetar med Minneslotsen och deltar i minnescaferna i såväl Pojo och Karis.

Vi de julförsäljningstillfällen som ordnas deltar föreningen i såväl Karis som Pojo och säljer bakverk, torkad svamp och handarbete, som föreningens medlemmar gjort.

Kontaktpersoner för föreningen Stöd för Äldre i Karis och Pojo/Karjaan ja Pohjan Ikäihmisten Tuki ry är föreningens ordförande Suvi Seppänen tel. 040 5623745 samt föreningens sekreterare Anne-Maj Paldanius-Rehn tel. 050 3415216.