Kontakt

Kontaktpersoner för föreningen Stöd för Äldre i Karis och Pojo/Karjaan ja Pohjan Ikäihmisten Tuki ry är föreningens ordförande Suvi Seppänen tel. 040 5623745, suviseppanen1@outlook.com samt föreningens sekreterare Anne-Maj Paldanius-Rehn tel. 050 3415216, anne-maj.paldanius-rehn@folkhalsan.fi.